In-game Rules (IC and OOC) (Filipino Version)

Server Rules for players and members of community to follow

Moderators: Server Head Developer, Community Executives, Server Administrators, Server Developer

Post Reply
User avatar
GTAPinasAdmin
Site Admin
Posts: 138
Joined: Thu Sep 17, 2020 3:53 pm

In-game Rules (IC and OOC) (Filipino Version)

Post by GTAPinasAdmin »

Image

Essential Rules
Mga rules na dapat mong tandaan tuwing nasa loob ka ng server. Sundin ang mga patakarang ito na may kahalagahan. Ang mga patakarang ito ay ipinatupad at ang pinakamahalagang mga patakaran sa server. Dapat silang sundin sa lahat ng oras
at dapat isaalang-alang sa lahat ng mga sitwasyon.

Essential In Character Rules

1. Common Courtesy
Tratuhin ang lahat nang may paggalang, napupunta ito sa lahat ng mga manlalaro. Ang bawat manlalaro ay dapat na makaramdam ng maligayang paglalaro sa GTA Pinas anuman ang kanilang background or estado sa buhay. Anumang uri ng pag-atake ng OOC, insulto, o diskriminasyon ay mahigpit na ipinagbabawal..

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

2. Respect For Others' Life
Dapat tratuhin ang bawat manlalaro na ang kanilang buhay sa kanilang laro ay para bang ito ay ang kanilang tunay na buhay. Ito ay isang server ng roleplay kaya dapat mong isipin kung paano mo gagawin sa totoong buhay. Ang isa ay dapat matakot na kumuha ng buhay ng ibang tao. Huwag kailanman pumatay ng isang tao na walang matibay na rason.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

3. Respect For Own Life
Ang isang manlalaro ay dapat ding magbigay ng pagpapahalaga sa kanyang sariling buhay. Ang isa ay hindi dapat gumawa ng bagay na magdudulot ng kapahamakan sa sariling buhay gaya ng pakikipag away,barilan o anumang bagay na mapanganib ang kanyang buhay dahil lamang sa ininsulto.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

4. Respect of Other Players
Dahil lamang sa ikaw ay nasa isang laro at naglalaro lamang ng ibang katauhan, hindi ka binibigyan nito ng karapatang hindi igalang ang mga manlalaro nang walang wastong dahilan. Hindi pinapayagan ang anumang uri ng pang haharass sa bawat manlalaro/player.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

Essential Out of Character Rules

1. Respect For Hierarchy
Ang mga administrator ay nandito sa server upang tulungan ang mga manlalaro sa kanilang gameplay. Ang pagiging isang administrator ay hindi isang bayad na trabaho at nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Kung ang isang administrator ay dumating sa isang roleplay at makialam, ang anumang roleplay ay dapat na agad na i-pause/itigil. Kung sinusubukan ng isang administrator na makipag-usap sa iyo tungkol sa isang isyu, obligado kang tumugon/sumagot nang mabilis. Ang kabiguang gawin ito ay maaaring magdulot ng pagkakulong(admin jail).

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

2. Proper Use of /am
Ang / am ay ginawa para sa mga manlalaro upang magkakaroon ng isang madaling paraan upang makipag-usap sa mga administrator para sa mga mahahalagang sitwasyon / pang-emergency tulad ng mga bug at mga report na walang ID. Ang anumang uri ng pang-aabuso, kawalang-galang o pagiging toxic sa server ay magdudulot ng kaparusahan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

3. Server Toxicity
Anumang pagsubok na madungisan ang pangalan ng server o alinman sa mga tauhan nito sa mga pampublikong channel kagaya ng /b o /g anuman ang dahilan na ito ay tiyak na mapaparusahan. Mayroong mga paraan upang maipahayag or masabi sa mga admin ang iyong mga problema kagaya ng administrator report sa forum @https://forum.gtapinas.com/

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

4. Advertising
Ipinagbabawal ang isang player na mag sabi o mag imbita sa ibang server ang pagpopost ng IP at pag banggit ng ibang pangalan ng server ay mahahantong sa kaparusahan.


Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

Server Rules
Ang mga Server Rules ay ipinatupad upang magkaroon ng isang pamantayan upang magkaroon ng isang patas na laro sa lahat ng mga miyembro ng komunidad. Mahigpit na sinusunod ang mga itinakdang rules. May karapatan ang mga administrator na baguhin ang patakaran sa anumang oras kung ito ay kinakailangan.

In Character Rules

1. No Deathmatching (DM)
Ang pag-atake o pagpatay sa ibang tao nang walang wastong dahilan ng roleplay ay labag sa mga patakaran ng server, kasama rin dito ang pag insulto sa isang tao nang walang wastong dahilan upang magkaroon ng initan sa individual.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

2. No Powergaming (PG)
Ang pagpilit sa pagkilos sa iba pang mga manlalaro, at pagbabawal sa kanila na maka react o pag-roleplay ng isang aksyon o imposibleng magawa ng isang tao sa totoong buhay. Ang isa pang bahagi ng powergaming ay nagsasabi ng isang bagay upang malamangan ang iyong ka-roleplay.

Halimbawa - Nakikipaglaban/nakikipagbarilan ka sa isang tao at gumawa ng isang bagay sa mga linya nito sa iyong /me ako ay iniwasan ang bala ng kalaban ( Hindi ito pwede mangyari sa totoong buhay dahil sa totoong buhay mahirap maiwasan ang bala.)


Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

3. Metagaming (MG)
Ang Metagaming ay isang out-of-character na aksyon kung saan ang character ng player ay pinaghahalo ang impormasyon sa tunay na buhay at sa laro.


Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

4. Terrorism
Hindi namin pinapayagan ang anumang uri ng roleplay ng terorista anumang kadahilanan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

5. Revenge Killing (RK)
Ang Revenge Killing ay kapag napatay ka ng isang manlalaro at natapos ka nila o ang mga paramediko ay hindi ka nai-save sa oras na bleeding ka at namamatay at pagkatapos ay hinanap mo ang taong pumatay sa iyo at pinatay mo sila dahil lamang sa pinatay ka nila kanina. Kapag natapos ka ng isang manlalaro o hindi ka nai-save ng mga paramediko, mawawala sa iyo ang lahat ng memorya na mayroon ka mula sa nakaraang sitwasyon ng roleplay kasama ang manlalaro na iyon kaya't hindi mo naalala ang mga ito. Ang nahuling paglabag sa patakarang ito ay magreresulta sa oras ng pagkabilanggo.


Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

6. Cop Baiting
Ang Cop Baiting ay kung saan mo bilang isang manlalaro ay sadyang sinusubukan ang mga pulis na habulin ka o sinusubukang magsimula ng gulo ng walang dahilan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

7. Rush Tazing (RT)
Ang Rush Tazing ay kung saan ginagamit ng isang pulis ang kanilang tazer o beanbag shotgun at ginagamit nila ito upang mapatumba nila ang isang player na armado. Pinapayagan ang mga pulis na ma-taze at bean bag ang mga kriminal kapag hindi armado ang mga kriminal o sumuko na sila.

Hindi ka pwede gumamit ng tazer or bean bag kung ang kriminal ay armado o nakikipagbarilan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

8. Chicken Running
Tumatakbo ng pa zig-zag maneuver upang maiwasan ang matamaan ng mga bala.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

9. Bunny Hopping
Ito ay ang pagtalon ng paulit ulit para mapablis ang iyong paglalakad Ito ay y nakikita bilang pang-aabuso habang ang mga tao ay mas mabilis na naglalakbay nang realistiko sa pamamagitan ng pagtakbo kaysa sa paglukso.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

10. Unrealistic Actions (UNRP Conduct)
Ang Mga Hindi Makatotohanang Pagkilos, ay isang UNRP Conduct, ito ay kapag gumagawa ka ng isang bagay na hindi makatotohanan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

11. UNRP Finishing
Ito ay ang pagtapos sa buhay ng isang player na walang roleplay line. Ang ano mang pag finish o pagtapos sa buhay ng player ang kinakaylangan ng roleplay line kagaya ng /me tinutok ang baril sa player at pinutok ang gatilyo. Kailangang idagdag ang first name o buong pangalan ng iyong ififinish sa iyong /me.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

12. Walking Whilst Dead (WWD)
Ang Walking While Dead ay kapag nagsimula kang tumakbo o maglakad kapag nasa nasugatang/bleeding na sitwasyon ka. Kung ikaw ay binaril sa ulo at namatay ka, siyempre hindi ka makakatakbo o makakpaglakad ng biglaan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

13. Logging to Avoid (LTA)
Ang pag-log out sa kalagitnaan ng pangyayare upang maiwasan ang isang sitwasyon ng pag-roroleplay.

Example. Ikaw ay hinahabol ng mga kapulisan at ikaw ay biglaan nag log-out ay isang example ng pag Logging to Avoid o LTA.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

14. Robbing and Scamming
Ikaw at ang iyong ninanakawan ay dapat na hindi bababa sa level 3. Maaari mong nakawan ang isang manlalaro na may maximum na halagang $ 100,000 cash, 200,000 materials at tig-50 naman sa pot, crack at meth. Tandaan na bawal mag rob ng isang player sa publiko o kung saan maraming makakakita saiyo, kailangan itong gawin sa tagong lugar and pag labag ay pwede ma iresulta sa jail time.

Ikaw at ang player na iyong ini-scam ay dapat na hindi bababa sa level 3 o mas mataas. Maaari mong iiscam ang isang manlalaro na may maximum na halagang $ 100,000 cash. Gayunpaman, walang limitasyon sa mga item tulad ng mga iligal na droga, materials, o armas.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

15. IC Advertisements
Ang advertising ay dapat manatiling IC sa lahat ng oras, bawal kang mag-advertise ng mga iligal na aktibidad tulad ng pagbili ng sandata, droga, pagpatay, pagtatanong sa lokasyon ng isang tao pati na rin ang advertising sa mga bagay na OOC.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

16. Safe zones
Ang mga green zone ay mga lokasyon na nasa laro na itinuturing na makatotohanang populasyon o may mahigpit na seguridad sa paligid ng lugar. Hindi pinapayagan ang paggawa ng anumang uri ng krimen sa anumang green zone.

Di ka maaaring pumunta sa green zone para lamang makaiwas ka sa isang roleplay scene na nangyari sa labas ng greenzone. Hindi rin maaaring mag-camp o mag-stay sa loob ng green zone para makaiwas sa roleplay.

Listahan ng Safe zones:
Ninoy Aquino International Airport (LS Airport)
Hospitals (All Saints Hospital & County General Hospital)
Malls (Market Mall)
Government faction buildings (PD Headquarters, BFP&EMS Headquarters, RR Headquarters, IPN Headquarters)
Pershing Square
Banks
Mining job area
Donator Lounge
Casino

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

17. Offensive Roleplay
This rule is to balance between allowing players to be comfortable when playing while still having some freedom while roleplaying. This rule has a list of roleplays that could be considered offensive roleplay. They are not allowed, however, both parties who will engage with any of these roleplay acts must have OOC consent beforehand.

Ang rule na ito ay ginawa para mabalanse ang mga manlalaro na komportableng sa mga offensive roleplay. Ang mga roleplay na nakalista sa baba ay hindi pwedeng gawin kapag:

Offensive roleplay includes the following:
Sexual roleplay, such as but not limited to: sex, rape and sexual touching of any kind.
Cannibalism
Torture
Dismemberment
Any roleplay that could potentially make other players uncomfortable.

Para ikaw ay makapagroleplay ng mga nakalista sa baba, siguraduhing ikaw ay nasa liblib na lugar o lugar na hindi mapupuntahan agad ng ibang tao.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.


Vehicular Rules

1. Vehicle Ramming (Car Ramming)
Ang Vehicle Ramming ay ang pagbangga sa isang tao o sa isang sasakyan ng walang dahilan.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

2. Vehicle Surfing (Car Surfing)
Ang Vehicle Surfing ay ang pag tayo, pagsayaw, pag upo o pag-crouch sa itaas ng sasakyan habang ito ay gumagalaw.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

3. Vehicle Parking
Ang Vehicle Parking ay ang pagsagasa sa isang player hanggang ang kanyang buhay ay maubos.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

4. Ninja Jacking
Ang Ninja Jacking ay ang paghatak ng isang manlalaro mula sa kanyang sasakyang minamaneho nang walang kahit anong roleplay.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.


Out of Character Rules

1. AFKing In Public (Away From Keyboard)
Hindi ka maaaring mag-AFK sa mga pampublikong lugar kung saan ay pwede makasalimuha ng ibang manlalaro. Kapag ikaw ay ninakawan at hindi nag-comply, kasalanan mo kung ano man ang kahitnan ng roleplay na iyon. Ugaliin na magtago sa mga liblib or pribadong lugar kung ikaw ay mag-AAFK.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

2. Spamming
Ikaw ay hindi maaaring magspam o magsend ng message ng paulit-ulit.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

3. Multi Accounting
Di ka maaaring magmulti-account o gumamit ng higit sa isang account sa aming server.

Punishment: Maaari kang ma-warn, ma-kick, ma-jail o ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

4. Third Party Modifications
Kahit na anong files na ilalagay mo sa iyong laro na makakapagbigay ng advantage sayo laban sa ibang manlalaro ay ipinagbabawal.

Punishment: Ikaw ma-ban nang permanente.

5. Money Farming
Ang Money Farming ay ang paggawa ng madaming accounts upang maipasa sa isang main account ang mga pera na nakukuha ng mga bagong manlalaro.

Punishment: Maaari kang ma-ban depende sa kalubhaan ng iyong ginawa.

Post Reply